Go to top

Această politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal este în vigoare începând cu 03.03.2023 și va fi actualizată în mod regulat pentru a reflecta orice modificări ale modului în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale legilor aplicabile.

 

Când este aplicabilă această politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal?

Ce date personale prelucrăm în legătură cu dvs. și de unde le obținem?

În ce scopuri prelucrăm datele dvs. cu caracter personal și în baza căror temeiuri juridice?

Pentru cât timp vom stoca datele dvs. cu caracter personal?

Cum asigurăm securitatea datelor?

Cine are acces la datele dvs. personale?

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dvs.?

 

Confidențialitatea dvs. este importantă pentru noi și ne străduim să oferim un nivel ridicat de protecție în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

În conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, suntem responsabili cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, astfel cum este descris mai jos. Dacă aveți întrebări cu privire la aceste informații sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs., ne puteți contacta utilizând detaliile de contact de mai jos.

 

Când este aplicabilă această politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal?

 

Această politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal oferă detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul site-ului nostru și de asemenea este o informare generală pentru partenerii, colaboratorii, consultanții, furnizorii, subcontractanții noștri, potențiali angajați, pentru autoritățiile oficiale și angajații/colaboratorii tuturor acestora. 

 

Această politică nu acoperă prelucrarea datelor cu caracter personal întreprinsă de alte companii, persoane fizice, autorități sau instituții la care se face referire în cadrul site-ului nostru sau companii și persoane fizice care fac publicitate serviciilor și produselor noastre prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii.

 

Ce date personale prelucrăm în legătură cu dvs. și de unde le obținem?

 

Colectăm date personale ale angajaților noștri, potențialilor angajați, clienților, furnizorilor, contactelor de afaceri și utilizatorilor site-ului. În cazul în care datele pe care le colectăm nu sunt enumerate în această politică de prelucrare a datelor, vom oferi persoanelor (atunci când este cerut de lege) o notificare specifică cu privire la alte date care vor fi colectate și cum vor fi utilizate.

 

Termenul „date cu caracter personal” se referă la informații care, în mod direct sau indirect, se pot referi la dvs. în calitate de persoană fizică. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm:

 

Categorie de date personale Detalierea categoriile de date personale
Detalii personale, detalii de contact și de identificare Nume, prenume, orice identificatori și detalii de contact (precum email, număr de telefon, adresă fizică) și în condițiile legi, genul, data nașterii, vârstă, locul nașterii, semnătura, numere de identificare națională (CNP, serii și numere de documente oficiale), statut marital, corespondența dintre dumneavoastră și noi atunci când este trimisă într-o cutie poștală dedicată sau prin alte mijloace de comunicare electronică
Date sensibile IT HIT S.R.L., poate prelucra de asemenea anumite categorii de date sensibile, atunci când acest lucru este permis de lege sau în baza consimțământului dvs., precum informații medicale/de sănătate (ex. medicina muncii), existența unor condamnări penale în cadrul verificărilor cerute de lege, verificări ale identității și istoricului, apartenența la un sindicat, religie, rasă, etnicitate, minoritate din care faceți parte
Poziție și informații profesionale sau legate de statutul de angajat Descrierea unei funcții curente, educație, titlu, angajator, locație, CV și alte documente de angajare, istoric al angajărilor, recomandări, certificări, specializări, pregătiri, date financiare (salarii, bonusări, cheltuieli), evaluarea performanței, 
Cookie-uri și geolocație, date de conexiune Putem de asemenea colecta geolocația în anumite circumstanțe, UP-ul, sistemul de operare, cookie-uri. Vă puteți adresa Politicii de prelucrare a cookie-urilor pentru mai multe detalii în legătură cu prelucrarea cookie-urilor

 

Categoriile de date cu caracter personal menționate mai sus au fost obținute direct de la dumneavoastră (de exemplu, atunci când furnizați informații pentru recrutare sau pentru a vizita site-ul nostru). Dacă nu obținem informațiile dumneavoastră cu caracter personal direct de la dvs., le putem obține din următoarele surse: surse disponibile public (registre sau internet), angajați, contractori, clienți, angajatori ai contractanților noștri, autorități publice, rețele sociale, angajatori anteriori, instituții de învățământ, furnizori.

 

În ce scopuri prelucrăm datele dvs. cu caracter personal și în baza căror temeiuri juridice?

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se referă la orice acțiune la care noi sau o terță parte ne-am angajat privind datele cu caracter personal, cum ar fi, fără să se limiteze la colectarea, înregistrarea, corectarea, stocarea și stergerea acestora.

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai în scopuri specificate și nu vor fi prelucrate ulterior în niciun alt scop care depășește aceste scopuri, decât în baza prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor.

 

Scop Temei juridic
Îndeplinirea unor obligații legale Necesar pentru îndeplinirea unei obligațiile legale (ex. prevenirea și combaterea spălării banilor, obligații financiare și fiscale, arhivare)
Gestionarea procesului de recrutare – gestionarea cererilor de aplicare și evaluarea potrivirii acestora cu rolul pentru care aplicați, facilitarea comunicării cu dvs. Justificat în baza interesului nostru legitim de a ne asigura că recrutăm angajați corespunzători, de a asigura o comunicare eficientă în cursul procesului de recrutare și/sau pentru îndeplinirea unor obligații legale (de exemplu, în cazul informațiilor prevăzute în legislația muncii privind autorizații sau circumstanțe speciale de muncă)
Negocierea și încheierea unui contract cu dvs. Necesar pentru încheierea unui contract la care dvs. sunteți parte
Gestionarea relației contractuale sau de muncă cu dvs. . Necesar pentru îndeplinirea unui contract la care sunteți parte
Facilitarea comunicării cu dvs. (inclusiv facilitarea întâlnirilor comunicare în caz de urgență, comunicare pentru gestionarea unor contracte și furnizarea informațiilor solicitate) Justificat în baza interesului nostru legitim de a asigura o comunicare eficientă și gestionarea situațiilor de urgență din cadrul companiei
Operarea afacerilor noastre sau furnizarea de servicii către clienți și angajații/contractorii/clienții lor Justificat în baza interesului nostru legitim de a asigura o funcționare propice a operațiunilor noastre de afaceri
Realizarea oricărei raportări solicitate de lege și furnizarea de răspunsuri în legătură cererile oricăror autorități și/sau instituții publice Necesar pentru îndeplinirea unei obligațiile legale
Monitorizarea folosirii sistemelor noastre (inclusiv monitorizarea folosirii site-ului nostru sau a oricărei aplicații sau platforme ale noastre) Justificat în baza interesului nostru legitim de a evita neconformitatea și pentru protejarea integrității, reputației și intereselor noastre, prevenirea sau remedierea incidentelor de securitate
Soluționarea litigiilor Justificat în baza interesului nostru legitim de a formula apărări și de a ne apăra împotriva pretențiilor în fața instanțelor de judecată sau a altor autorități publice sau a entităților abilitate să soluționeze litigiile
Îmbunătățirea securității și funcționării site-ului nostru (adaptarea site-ului la dispozitivul utilizatorului și soluționarea problemelor pe care dispozitivul utilizatorului le întâmpină atunci când accesează site-ul), a rețelelor și datelor Justificat în baza interesului nostru legitim de îmbunătăți experiența de navigare a utilizatorilor și de a ne asigura că rețelele și datele noastre sunt securizate
Administrarea beneficiilor angajaților Justificat în baza interesului nostru legitim de a ne asigura că angajații noștri primesc beneficiile aplicabile

 

Dacă ar fi să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru orice scop care, conform legislației în vigoare, necesită consimțământul dvs., vom obține consimțământul dvs. înainte de a începe o astfel de prelucrare. Spre exemplu, într-o etapă mai avansată a procesului de recrutare, vi s-ar putea cere să vă prezentați experiența în muncă, să dați teste de aptitudini, de personalitate, de gândire analitică sau teste de limbă. În cazul în care sunteți invitat la etapa ulterioară a procesului de recrutare care constă în teste de personalitate, teste de gândire analitică, analiza potențialului managerial etc., vi se va cere să vă dați consimțământul separat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop.

 

Pentru cât timp vom stoca datele dvs. cu caracter personal?

 

Datele dvs. personale pe care le prelucrăm în conformitate cu cele de mai sus vor fi șterse când scopurile prelucrării au fost îndeplinite și le vom păstra numai atât timp cât este rezonabil sau impus prin legislația aplicabilă. 

 

Cum asigurăm securitatea datelor?

 

Încearcăm să asigurăm cel mai ridicat nivel pentru protecția datelor dvs. personale. În acest scop luăm măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru prevenirea accesului, modificării, diseminării sau distrugerii neautorizate, lucrând constant la îmbunătățirea măsurilor noastre de securitate:

 • adoptarea și implementarea unor proceduri interne dedicate
 • limitarea activităților de prelucrare
 • restricționarea accesului la datele cu caracter personal
 • testarea și auditarea securității sistemelor noastre
 • back-up-ul informațiilor, pentru a asigura integritatea lor
 • pregătirea angajaților noștri care lucrează cu datele dvs. personale
 • introducerea în contractele noastre cu furnizorii a unor prevederi care să îi oblige să asigure un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal la care le garantăm acces.

 

Cine are acces la datele dvs. personale?

 

Putem transfera date personale furnizorilor noștri de servicii, clienților noștri, autorităților și instituțiilor publice sau unei terțe părți, în condițiile legii.

 

Putem numi parteneri externi care să îndeplinească sarcini în numele nostru, cum ar fi furnizarea de servicii de arhivare, audituri, consultanță care se ocupă de plata salariilor, furnizori de servicii medicale și resurse umane. Furnizarea acestor servicii către IT HIT S.R.L. poate necesita ca partenerii noștri să aibă acces la datele dvs. cu caracter personal. Vom semna întotdeauna un acord cu acești parteneri, astfel încât să putem asigura un nivel ridicat de protecție a datelor dvs. cu caracter personal, precum și pentru a respecta confidențialitatea datelor.

 

De asemenea, putem divulga datele dvs. cu caracter personal terților, de exemplu autorităților de poliție sau altor autorități publice, în cazul în care se referă la anchete penale sau dacă suntem obligați în alt mod să divulgăm astfel de date, prin lege sau în baza unei decizii a unei autorități publice, pentru recunoașterea, exercitarea  sau apărarea unui drept al nostru sau al unei alte persoane în cadrul instanțelor de judecată. 

 

Cu excepția cazului în care sunteți notificat altfel, orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal din cadrul Spațiului Economic European (SEE) către terți din afara SEE se va baza pe o decizie de adecvare sau este guvernat de clauzele contractuale standard). Orice alte transferuri ale datelor dumneavoastră cu caracter personal care nu sunt legate de SEE vor avea loc în conformitate cu mecanismele și standardele internaționale adecvate de transfer de date.

 

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dvs.?

 

În circumstanțele, condițiilele și sub rezerva excepțiilor prevăzute în legea aplicabilă, vă puteți exercita drepturile dvs. în legătură cu prelucrearea datelor dvs. personale:

 • Aveți dreptul să știți dacă deținem date personale despre dvs. și, dacă o facem, să obțineți informații și o copie a acestor date personale
 • Aveți dreptul de a solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie corectate dacă sunt inexacte sau incomplete
 • Aveți dreptul de a obiecta față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal care sunt necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public, rezultă din exercitarea unei autorități publice cu care am fost investiți sau este necesară pentru interesele noastre legitime sau ale unei terțe părți. Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv în cazul în care aceste date cu caracter personal nu ar mai fi necesare pentru atingerea scopurilor
 • Aveți dreptul să ne solicitați prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal numai în circumstanțe limitate, inclusiv cu acordul dumneavoastră
 • Aveți dreptul să primiți o copie (într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat) a datelor cu caracter personal pe care le-ați furnizat către IT HIT S.R.L. sau să ne solicitați să transmitem aceste date cu caracter personal altui operator de date
 • În măsura în care ați acordat consimțământul pentru o activitate de prelucrare, în orice moment îl puteți retrage (acțiune care nu va afecta legalitatea prelucrării de dinaintea unei asemenea retrageri)
 • Nu veți fi supus unei decizii unice bazată pe prelucrarea datelor dvs. (inclusiv crearea de profile) care să aibă efecte juridice asupra dvs. sau care să vă afecteze într-un mod similar și semnificativ
 • Aveți în orice moment dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care considerați că datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate încălcând legislația aplicabilă privind protecția datelor. Puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în țara în care aveți reședința obișnuită sau în care locul dvs. de muncă se află, sau în care a avut loc presupusa încălcare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

 

Pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să ne contactați utilizând detaliile de contact de mai jos. Puteți folosi aceleași detalii de contact pentru a ne pune întrebări în legătură cu drepturile dvs. sau alte informații cuprinse în această notă. Ne puteți contacta de asemenea și prin intermediul formularului nostru de contact.

 

IT HIT S.R.L.

Bulevardul Tudor Vladimirescu 22, sector 5, București

gdpr@ithit.ro  / (0371) 395 028.